PRO|SANA info@prosana.se

 

 

Cellsalter, vävnadssalter, funktionsmedel...

...ja, alla ovanstående betecknar en och samma sak.: Schüsslers vävnadssalter. I mars 1873 publicerades en artikel i "Allgemaine Homöopatische Zeitung" med titeln En förkortad homeopatisk terapi. Författaren till artikeln var Dr Wilhelm Schüssler från Oldenburg, Tyskland.

Schüssler arbetade med tolv cellslater men dessa tolv kompletterades senare med ytterligar femtom stycken.

 

Homeopatmedel, mineraltillskott eller något annat?

Tillverkade på mineraler, potenserade enligt en erkänd homeopatisk metod men är varken mineraler/kosttillskott eller homeopatmedel. Det är en klass för sig: biokemiska vävnadssalter och de utgör ett eget terapeutiskt system.Deras funktion förändras genom potenseringen jämfört med ursprungsämnets egenskaper samtidigt som man inte följer den homeopatiska teorin vid ordinationen av cellsalter.

 

Hur fungerar cellsalter?

Inspirerad av holländska fysiologen Jakob Moleschott och professor Dr. Rudolf Virchow utformar Schüssler sin biokemiska terapi som baseras på cellulärpatologi, vävnadskemi och dåtidens mineral- och näringslära.

Enligt Dr. Schüssler själv: "Människa och djur består av mineralsalter, vatten, kolhydrater, fett och äggviteliknande substanser. En liten brist på mineralsalt, som inte märks, i en vävnad kan leda till en sjukdom. Ett plus i en vävnad kan bero på ett minus av ett annat vävnadssalt".

En frisk männsika kan dock trots bra näringsintag insjukna, om en patogen retning har undanhållit henne en del av hennes mineralämnen." Med andra ord t ex om någon har en försämrad upptag i tunntarmen, då minskar upptaget av livsviktiga ämnen, trots att den personen äter "bra" kost eller tom kosttillskott. Eftersom cellslater smältes i munnen och genom munnens slemhinna kommer in i blodomloppet, är upptaget av dessa mineralsalter icke avhängiga av huruvida matsmältningen fungerar eller ej.

Ett salt består av en negativt och en positivt laddad jon.Cellsalter verkar på cellnivå och ersätter inte mineraltillskott eller näring från föda. Vid långvarig brist på vissa mineraler uppstår det en "blockad" i cellen och det försvårar upptaget av "vanliga" mineraler. Cellsalter, pga sin elektriska laddning och nanostorlek, passerar cellmembranet utan problem, även då det råder "blockad"-tillstånd där.

Ibland försvåras upptag av vissa mineraler ytterligare, pga en för låg pH. Med cellsalter har man löst det problemet också.

 

Kan man få i sig för mycket cellsalter?

 

Återigen låter vi Dr. Schüssler svara på den frågan: "Varje överskott blir genast omhändertaget. Det är njurarnas uppgift att ombesörja detta."

Vi skulle behöva få i oss ca 1000kg Schüsslersalter för att komma upp i den mängd "vanliga" mineraler som finns i 1 liter mineralvatten!

De 12 grundsalterna

 

Nr.1 - Calcium fluoratum

Tänder och skelett - Bindvävsbesvär - Hudceller

Bibehåller vävnadernas elasticitet, dålig blodcirkulation, trötthet, hemorrojder, åderbrock.

Detta salt är en viktig beståndsdel i skelett, tänder, bindväv, lungor, njurar och hjärta. Finns i rikliga mängder i blodkärlens elastiska fibrer, naglar, muskelfibrer, i ögats lins och i hjärnans spindelvävshinna. Underlättar matupptagningen. Ett långsamt verkande cellsalt.

Huvudindikationer: Depressioner - grå starr - karies, paradentose - kittlande hosta - ont i bröstet - struma - disk-/ländkorssmärtor - lungtumör - ischias - slapphet efter graviditet - åderbråck - nedsjunken livmoder - rachitis (engelska sjukan) - plattfot.

Andra indikationer: Tillstånd som beror på slapphet i de elastiska vävnaderna - nedsjunkna, slappa organ (livmoder, tarm, gallblåsa m.m.) - bevarar tändernas emalj - sprickor i huden vid fingrar och tår - sprickor vid ändtarmsöppningen - hemorrojder - förhårdnader - främjar blodgenomströmningen - apelsinhud - förhöjt blodtryck - vaglar, fistlar, ärrbildning. Vid förhårdnad av vävnader, senor, ledband.

 

 

Nr.2 - Calcium phosphoricum

Uppbyggnadsmedel - Tänder och skelett - Blodmedel

Uppbyggande av benstomme och tänder, matsmältningsbesvär.

Detta cellsalt har en generell vävnadsuppbyggande effekt. Främjar näringsupptaget i tarmen eftersom cellsaltet är en beståndsdel i matsmältningsvätskorna. Om detta cellsalt saknas i matsmältningsvätskorna uppstår kalkbrist, även om rikligt med kalk tillförs genom kosten. Stärker och underhåller skelett och tänder. Har betydelse för proteinutnyttjandet. Verkar generellt stärkande.

Huvudindikationer: Fjällning, eksem - nervositet - polyper - svullna lymfkörtlar - livmoderframfall - menstruationsförändringar - oro (krypande) i händer och fötter - vita flytningar - benbrott.

Andra indikationer: Alla sjukdomar som beror på nedsatt upptagningsförmåga av näringsämnen i tarmen - sjukdomar i skelettet (bl.a. ryggmärgen) - benbrott läker fortare - blodbrist - svaga lungor - sömnlöshet - utslag - vid överansträngning - bör användas av alla gravida kvinnor - fetma - hosta - huvuvärk.

Homeopatisk indikation: Svaghet i benbildningen. Tillväxt- och utvecklingsrubbning. Avmagring. Skolhuvudvärk. Bensmärtor. Långsam rekonvalescens. Matsmältningsbesvär, halsbränna. Önskar salt och rökt mat.

 

Nr.3 - Ferrum phosphoricum

Febermedel - Smärtmedel - Muskelmedel - Akutmedel - 1:a inflammationsstadiet

Syresättning av blodet, förkylning, feber.

Detta cellsalt är en viktig beståndsdel i blod, muskelceller och lymfkörtlar. Spelar en avgörande roll för kroppens syreförbrukning. Finns i hemoglobin (det röda färgämne som ger de röda blodcellerna deras färg). Detta salt borde finnas i varje hem.

Huvudindikationer: Hjärnskakning - iritis (inflammation i regnbågshinnan) - huvudvärk - halsinfektioner - kikhosta - heshet - lunginflammation - gastritis (magkatarr) - njurinflammation - ledinflammation - bältros - urinavgång (ofrivillig).

Andra indikationer: Vid feber upp till 39o - användes i 1:a stadiet av alla inflammationstillstånd - stoppar blödning i skärsår genom att man gnider in en krossad tablett i såret - förkylning - soleksem - magkatarr - kraftig menstruation - inflammation i mellanörat - blödande hemorrojder - blodbrist - vid överansträngning med oregelbunden hjärtrytm - klimakteriebesvär - för lågt blodtryck - diarré - brännsår - hysteri - hösnuva

 

Nr. 4 - Kalium chloratum

Körtlar - Slemhinnor - 2:a inflammationsstadiet

Blodbildande medel, förkylning, feber hos barn kombineras med Nr. 4.

Detta cellsalt finns i muskler, nerver, blodceller och hjärnan. Medverkar till fibrinbildning och produktion av saltsyra. Värme förbättrar tillståndet. Detta cellsalt arbetar i nära samarbete med cellsalt nr 9.

Huvudindikationer: Ögonlocks- och bindhinneinflammation - nästäppa - svullna mandlar - svullna lymfkörtlar - halsinflammation - gulsot - lunginflammation i upplösningsstadiet - leverinflammation - ledgikt - blåskatarr - diarré.

Andra indikationer: Används i 2:a stadiet vid alla inflammationstillstånd - brännsår av andra graden med brännblåsor - katarr i slemhinnorna - bronkit - svullna körtlar och dylikt - kronisk och akut reumatism - nedsatt leverfunktion - förstoppning - vid vit beläggning på tungan - mässlingen - senhinneinflammation - ledsvullnad - katarr i mellanörat - påssjuka - lunghinneinflammation - bältros - hemorrojder - magkatarr - influensa.

Homeopatisk indikation: Subakuta inflammationer. Fibrinösa exsudat. Körtelsvullnader. Vit eller grå beläggning på tungbasen.

 

Nr. 5 - Kalium Phosphoricum

Nervmedel - Förlamningar - Infektioner - Feber över 39C

Nervbesvär, stress, huvudvärk, nervös mage.

Detta cellsalt finns i alla celler och kroppsvätskor, speciellt i ryggmärg och nervfibrer. Kallas ofta det bästa nervnäringsmedlet. Har stor antiseptisk verkan.

Huvudindikationer: Hjärnskakning - huvudvärk - depressioner - magbesvär - astma - tolvfingertarmsbölder - åderförkalkning - hjärtbesvär - nervstörningar vid alkoholmissbruk - ryggsmärtor (skakningar) - "luft i magen" - diarré.

Andra indikationer: Mentala problem, t.ex. depressioner och ångest - sömnlöshet - glömska - irritabilitet - förlamning i huvud och ögon - blodförgiftning - hjärtsvikt - nervös astma - muskelsvaghet - epilepsi - hudproblem - klaustrofobi - utmattningsstillstånd - understödjande vid multiple scleros - luft i magen (illaluktande) - bältros - influensa - njurbäckeninflammation.

Homeopatisk indikation: Nervsvaghet. Nervös utmattning. Allmänt förfall. Blödande tandkött, svampartad gom. Diarré, inkontinens etc.

 

Nr. 6 - Kalium Sulfuricum

Kretsloppet - Avgiftning - 3:e inflammationsstadiet

Syresättning av vävnadscellerna, katarrer, hudutslag, håravfall.

Detta cellsalt finns i hudens och slemhinnornas celler. Håller huden fuktig och porerna öppna och ger således extraktion via huden. Främjar bildandet av frisk överhud. Om detta cellsalt saknas förstörs hudfunktionen och avfallsämnen kan skada de inre organen.

Huvudindikationer: Bindhinnekatarr - polyper - mellanöroninflammation - bronkitkatarr - struphuvudskatarr - kikhosta i upplösningsstadiet - mag-/tarmkatarr - gallblåseinflammation - leverinflammation.

Andra indikationer: Magkatarr med gul tungbeläggning - dåliga naglar - sjukdomar i hår och hårbotten - eksem och utslag - gula avsöndringar från huden - kikhosta i framskridet stadium - nattlig hudklåda - används vid alla inflammationer i 3:e stadiet - nervsmärtor i tänder, ansikte och käkar - katarr i lungor, lunghinnor, nässlemhinnor och bihålor - mot fiskfjällsutslag.

Homeopatisk indikation: För de senare stadierna av inflammation. Hudmedel vid stark fjällning. Oxalatsten. Slem som hos Pulsatilla. Vandrande reumatiska smärtor.

 

Nr.7 - Magnesium Phosphoricum

Nervmedel - Hjärna- och ryggmärg - Kramper - Kolik

Nervlugnande, kramplösande, nervsmärtor, väderspänningar.

Detta cellsalt finns i skelett, tänder, ryggmärg, hjärna, muskler och blodceller. Används till alla värmekrävande personer. Viktigaste cellsaltet mot kramper av alla slag. Vitaliserar nerver och muskler. Också kallat smärtsaltet. "Heta 7:an": Vid akuta tillstånd av kramper och/eller smärtor, upplös 10-12 tabletter Mag phos i ett glas varmt vatten och drick blandningen i små klunkar. OBS! Numreringen på de olika cellsalter kan variera beroende på märke/tillverkare. T ex i DCG:s sortiment är Mag phos salt nummer 8 medan de flesta andra tillverkarna följer den ursprungliga numreringen, då är Mag phos salt nr 7, därav namnet "heta sjuan".

Huvudindikationer: Migrän - öronvärk - neuralgier - hjärtbesvär - kramphosta - hjärtkramper - astma - kolik - lungtuberkulos - "giktsmärtor" i lederna - skakningar.

Andra indikationer: Kramper och spasmer - menstruationssmärtor - lindrar smärta av borrande eller skarp karaktär (dessa smärtor kommer ofta på olika ställen) - mental överansträngning - prostata - stress - nervös astma - sömnlöshet - hjärnskakning med synförändringar - allergi - förhöjt blodtryck - förstoppning - gallkolik - ryggskott - huvudvärk - hudklåda - ischias - njursten - ryggsmärtor.

Homeopatisk indikation: Krampartade, blixtsnabba, neuralgiska smärtor. Kolik. Kikhosta. Bättre av värme.

 

Nr.8 - Natrium chloratum

Uppbyggnadsmedel - Blodbrist - Vätskefördelning

Vattenreglerande, lukt- och smakförändringar, tårflöden, rinnande förkylning.

Detta cellsalt är kroppens viktigaste vätskeregulator. Kontrollerar vätskefördelningen i vävnaden. Verkar mot torrhet eller för mycket vätska i kroppen. Avskiljer avfallsprodukter. Används vid medicinförgiftning.

Huvudindikationer: Huvudvärk - ögonen rinner - migrän - bihåleinflammation - kronisk förkylning - bältros - bronkit - nageltrång - hemorrojder.

Andra indikationer: Vätskeförändringar, t.ex. ödem - irritabilitet - torrhet i munnen - matsmältningsbesvär - förstoppning - morgontrötthet - finnar - eksem - klåda - blodbrist - vid alla tillstånd där ytorna antingen är för torra eller för fuktiga - fetma - herpes - hösnuva - insektsbett - soleksem - hysteri.

Homeopatisk indikation: Svaghet i benbildningen, korsryggen. Avmagring. Skolhuvudvärk. Hyperthyreoidism. Addison. Gikt. Torra slemhinnor, ödem, anemi. Fjällande, vätskande utslag. Finnar, pormaskar.

 

Nr.9 - Natrium Phosphoricum

Alla sjukdomar som beror på för mycket syra i kroppen

Syraneutraliserande, översyrlighet i blodet, magbesvär, reumatiska besvär.

Detta cellsalt verkar igångsättande för biokemiska reaktioner, nedbrytning av urinsyra, mjölksyra och gallsten. Håller blodet alkaliskt. Sörjer för njurarnas syra/bas-regulerande funktion. Hjälper till vid matsmältningen av fet mat.

Huvudindikationer: Ögoninflammation - sura uppstötningar, halsbränna - sockersjuka - gall- och njursten - magkatarr - blåskatarr - ischias - reumatism.

Andra indikationer: Alla sjukdomar som beror på för mycket syra eller anhopning av syra - urinsyregikt - mot luft i mage och tarm - diarré - sömnlöshet - inälvsmask - vid gul beläggning på tungan - akne - huvudvärk - blåsor (blemmor och bubblor) - leverbesvär - gikt.

Homeopatisk indikation: Sura uppstötningar, sura kräkningar, grön diarré.

 

Nr. 10 - Natrium Sulfuricum

Lever - Galla - Tarm - Njure - Avskiljer giftämnen

Vattendrivande medel, lever- och gallbesvär, influensa, ödem.

Viktigt cellsalt för bukspottskörteln, njurarna, tarmarna och levern. Finns i vävnadsvätskan runt cellerna. Eliminerar avfallsprodukter. Regulerar vätskebalansen i de intrercellulära vätskorna genom att ta bort överflödigt vatteninnehåll. Tar bort slaggprodukter.

Huvudindikationer: Meningitis - huvudvärk - snuva - astma - leverbesvär - bukspottskörtelinflammation - mag-/tarmkatarr.

Andra indikationer: Gallbesvär - sockersjuka - grus i njurarna - förstorad prostata - kolik - matsmältningsbesvär av olika slag - tjocktarmsbesvär - allergi - bukspottskörtelsjukdomar - gikt.

Homeopatisk indikation: Sämre av all fukt, vatten. Periodiskt återkommande besvär. Lever, galla, tarm och bukspottskörtelsjukdomar med morgonavföring. Vattnig, gulaktig diarré med små klumpar. Stinkande.

 

Nr.11 - Silicea

Hår och naglar - Svettreglerande - Urinsyra - Bindväv - Körtlar

Renande, utsöndrande och normaliserande, orent blod, bölder, sköra naglar, glanslöst hår, kombineras med Nr. 7.

Detta cellsalt är en beståndsdel i alla celler, speciellt i bindväv, hud och hår. Finns också i ryggmärgens broskskivor och i hjärnans och blodkärlens bindvävshinnor.

Huvudindikationer: Håravfall - hosta - huvudvärk - fotsvett - lomhördhet - öronsus - handsvett.

Andra indikationer: Giftanhopningar - vagel - grå starr - bölder - rynkor och besvär i huden - giktknutor - mot nervositet - dåligt minne - psoriasis - bra för de vita blodkropparna - katarr och inflammation i mandlar och bihålor - sårskorpor i näsan - ögonlocks- och bindhinneinflammation - akne - apelsinhud - genomblödningsstörningar - gikt - bältros - fistlar - mjältbesvär - njursten - åderförkalkning - snuva.

Homeopatisk indikation: Bristande mag- och tarmfunktion. Avmagring. Neurasteni. Kalla, bleka, ängsliga. Var- och fistelbildningar. Eksem av alla slag. Dålig benbyggnad. Ömma, hårda körtlar. Svaga, svullna, ömma leder. Vaccinationsskador, kroniska besvär uppkomna genom undertryckning av abnorma utsöndringar.

 

Nr.12 - Calcium sulfuricum

Slemhinnor - Bindvävsmedel - Bölder

Blodrenande medel, finnar, dålig hy, läppsår.

Detta cellsalt finns bl.a. i muskler, bindväv och galla. Medverkar till nedbrytning av nedslitna, röda blodkroppar genom att extrahera vattnet från dessa. Ingår i alla vaskulära ytor i organismen, mun, hals, mage, ögonkropp, tjocktarm m.m. Kallas med rätta bindvävsmedlet.

Huvudindikationer: Minnesförlust - ögoninflammation - minnessvikt - besvär i levern - bronkitkatarr - bronkit - njurinflammation - diarré.

Andra indikationer: Besvär i slemhinnor - hudproblem - ämnesomsättningsfel - impotens - prostata - diarré - bölder - katarr - verkar renande på blodet - svullna körtlar - bindvävssjukdomar.

Homeopatisk indikation: Öppna varhärdar, eksem, svullna körtlar. Gult, tjockt, klumpigt slem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta Elementum

 

Amet dui bibendum nulla non platea senectus ipsum molestie arcu pharetra hic vestibulum interdum dapibus tincidunt fusce maecenas blandit suscipit consectetuer commodo fusce arcu accumsan.

Accumsan Fermentum

Lacus volutpat duis in vulputate vitae blandit volutpat urna.

Libero Praesentium

Lacus volutpat duis in vulputaten sed blandit volutpat urna

Phasellus Parturient

Eros ullamco sem justo pellentesque vitae luctus.

Mauris Convallis

 

Nunc at massa perspiciatis non commodo feugiat penatibus praesent ipsum erat eget tellus sit ipsum sit sed natoque per id lacus pellentesque elit placerat vestibulum consectetuer ullamcorper rutrum orci id. Nunc amet consequat enim ut quam massa laoreet posuere sollicitudin euismod egestas vestibulum neque fames proin.

 

Facilisi vitae arcu lorem posuere blandit vel arcu ullamcorper vulputate a nulla id molestiae mauris in pede. Praesent ultrices mollis metus leo donec cursus urna morbi et aliquam sapien neque urna vitae neque enim arcu eu ligula.

PROSANA

+0704826266